Ordinær generelforsamling

søndag, 28. februar klokken 14:00
28. februar kl. 14:00 til 16:30

For generalforsamlingen foreligger følgende dagsorden:

 

1.Valg af dirigent og referent.


2.Bestyrelsens beretning.


3.Fremlæggelse af årsrapport/regnskab.


4.Indkomne forslag.


5.Bestyrelsesmedlemmer på genvalg(2 år), max 3.


6.Suppleanter på genvalg(1 år), max. 4


7.Eventuelt.


Alle aktive medlemmer har taleret og aktive medlemmer over 18 år stemmeret, såfremt medlemskontingent for kvart. 1 2021 er betalt inden generalforsamling. Passive medlemmer har ingen stemmeret.

Årsresultatet for 2020 fremvises på generalforsamlingen.

Klubben er vært for forplejning under generalforsamlingen.

 


Fremmøde samt "Indkomne foreslag" sendes snarest muligt til KONTAKT@CSKK.DK


P.b.v.

Tilmeldingsfrist:

28. februar 2021 kl. 00:00
Tilmeldingsfristen er overskredet