Træning for 2023 starter op den 9/1.
TRÆNINGSTIDER
DOJO REGLER & ETIKETTE
 
Mandags-træning i Kildeskovshallen
- 16 - 17                  Miniput - Gymnastiksalen
- 17 - 18                  Børn -begynder - Gymnastiksalen
- 18 - 19                  Børn -øvede - Gymnastiksalen
- 18 - 19                  Elite børn - Gymnastiksalen
- 19 - 20:30             Voksne - Gymnastiksalen
- 20:30 - 21             Elite – Gymnastiksalen
 
Onsdags-træning i Kildeskovshallen
- 17 - 18                  Børn -begynder - Gymnastiksalen
- 18 - 19                  Børn -øvede - Gymnastiksalen
- 18 - 19                  Elite børn - Gymnastiksalen
- 19 - 20:30             Voksne - Gymnastiksalen
- 20:30 - 21             Elite – Gymnastiksalen
Som voksen har du mulighed for at træne 3 timer i stræk!
 
Fredags-træning i Kildeskovshallen
- 17:00 - 18:00                 Kombi-hold(åben for alle) - Gymnastiksalen
- 18:00 - 19:00                 Voksne, Kata – Gymnastiksalen (el. fritræning)
- 19:00 - 20:00                  Elite – Gymnastiksalen (el. fritræning)
 
WEEKEND HOLD (Aftal med Sensei-kata)
- 14:00 - 16:00 Stævnetræning - Gymnastiksalen (selvtræning hvis intet aftalt)
 
Træningsstævner
Der afholdes så vidt muligt 2-3 træningsstævner året igennem, i samarbejde med venneklubber.
” 6 kyu opefter opfordres på det kraftigste at deltage på disse ! ”
Nogle grundlæggende regler:
 
1.      Buk når du træder ind og når du forlader en dojo.
2.      Tiltal alle instruktører med Sensei.
3.      "Oss" bruges som svar og som et tegn på respekt, og skal bruges ved flg. omstændigheder:
  • Når man modtager råd og vejledning fra en instruktør.
  • Når man bukker ved start og slut af en lektion.
  • Når man bukker for sin partner før og efter partnerøvelser.
  • Når Sensei træder ind i dojo.
4.      Ingen forlader dojo når en lektion er startet uden tilladelse fra instruktøren.
5.      Der bæres ikke smykker, ure el. lign under træning.
6.      Man går ikke ind i dojo med fodtøj.
7.      Snak ikke unødigt.
8.      Gå altid bagom andre.
9.      Vær ren og soigneret og sørg for at have kortklippede negle.
10.     Kommer man for sent til træning, bukker man ved indgang til dojo og sætter sig i "seiza"
og venter på tilladelse fra Sensei til at deltage i træningen.

Disse regler vil blive naturlige med tiden, der er ingen der forventer at du lærer dem for- eller bagfra i løbet af en uge.

 

Kilde: Etikette | JKS Danmark (jks-danmark.com)

Trænngen foregår i Kildeskovshallens gymnastiksal.

Adresse:
Adolphsvej 25
2820 Gentofte

-Oversigtskort over Hallen -

 

CSKK/JKS Pensum
-  http://beyond.dk/karate/pensum/ 
(Interaktiv version. Tak til Theo)

 Hent glædende Pensum her 
( Der henvises til http://www.jks-danmark.com)

 

DOJO-KUN

  Ordlyd Dansk Engelsk
1 Stutz!
Djin-ka Kan-sæ-ni
Sa-mu-ko-to
Et!
"Søg den perfekte karakter!!"
"Seek Perfection of Character!!"
2 Stutz!
Mar-ku-tono-mit-jo
Mar-mur-o-ko-to
Et!
"Vær trofast!"
"Be Faithful!"
3 Stutz!
Do-ro-ko-ro-sæ-sio
Ja-shi-na-ka-to
Et!
"Vær Stræbsom!"
"Endavor!"
4 Stutz!
Ræ-gio
Omuns-ko-to
Et!
"Respekter Andre!"
"Respect Others!"
5 Stutz!
Kækki-ro-ju-ro
Ima-shi-ro-ko-to
Et!
"Vær ikke voldelig i din optræden"

"Refrain from violent behaviour"

- "Dojo Kun" reciteres lige efter "Mokusou" eller "Kaimoku" -

Find mere info her.